foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
(056)720-77-30
obkomgkh@ukr.net

Профспілка ЖКГ, МП, ПОН

Активна первинка - сильна Профспілка!

Дніпропетровська обласна профспілкова організація працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення

голова Демідова Анастасія Іванівна

Правовий захист трудових та соціально - економічних  прав майже 32 000 тисячі членів профспілки здійснює обласна, чотири міські  і 241 профспілкових організацій галузі. 

Здійснюється він в першу чергу завдяки укладенню територіальної угоди між департаментом  житлово-комунального господарства, будівництва облдержадміністрації,  Дніпропетровською організацією роботодавців та обласною профорганізацією Саме на базі цієї угоди формуються колективні договори підприємств галузі. Основою для зобов’язань територіальної угоди служать перш за все норми чинного в Україні законодавства та галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та  житлово-комунального господарства України , Всеукраїнським об’єднанням роботодавців України та ЦК галузевої профспілки.

Багаторічна практика застосування норм територіальної угоди( вона укладається в галузі з 1991 року), досвід укладання колдоговорів , а їх в галузі біля 200, свідчать про те, що запорука їх дотримання - це надійний захист не тільки членів профспілки, а й підприємств, особливо , при перевірках різного рівня.  На даний час, це дуже важливо, тому що,  значно посилений матеріальний рівень відповідальності за порушення законодавства про працю.

Значна увагав галузі приділяється колективно-договірній роботі. Розпочинається ця робота з розробки методичних рекомендацій обкому профспілки роботодавцям, профспілковим організаціям  , організації огляду на кращий колдоговір, закінчується експертизою колдоговорів, наданням практичної допомоги в їх виконанні.

Щорічно на базі одного із підприємств галузі розробляється зразок колдоговору, який в подальшому допомагає підприємствам визначитися з основними напрямами та задачами  при укладанні колдоговору .

Завданням виборних органів при укладанні колдоговору є те, щоб кожний член профспілки відчував –що за нього дбають,   його права не порушуються і при необхідності будуть  захищені.

 Галузевий огляд на кращий колдоговір і організацію роботи з його виконання сприяє тому, що більшість з укладених колдоговорів забезпечує надійний  захист  членів профспілки.  Можна навести багато прикладів, коли за наполяганням профспілок були значнозбільшенігарантії для працівників, у порівнянні з  законодавчими актами, нормами угод.

Більшість питань в галузі вирішується завдякисоціальномудіалогуміжроботодавцями та профспілками. Звернення до суду, ініціювання до  вступу у колективний трудовий спір в галузі є винятковими.

Але , буває, що не обходиться без протоколу розбіжностей. Однак, в подальшому, фахівці обласного, міських комітетів профспілки , профспілкові комітети знаходять такі аргументи, що сторона роботодавця погоджується з пропозицією профспілкової сторони, або знаходиться компроміс.

Не маючи наразі законодавчого вирішення питання щодо розповсюдження положень угод і колдоговорів лише на членів Профспілки фахівцями обкому профспілки був розроблений окремий типовий розділ  колдоговору «Надання переваг членам Профспілки», в якому сконцентровані усі можливі пільги для спілчан. Дана новація активно використовується профспілковими комітетами  і сприяє мотивації профчленства.Пійшли і на не зовсім законодавчу норму, при укладанні територіальної угоди на 16-17р.р. записали , що вона розповсюджується тільки на членів профспілки. Розробили методичні рекомендації по застосуванню цього пункту при укладанні колдоговорів. На багатьох підприємствах спрацювало. Профспілкові комітети домоглися 100 % членства.

З метою підвищення профспілкового професіоналізму при захисти соціально - економічних і трудових прав членів профспілки обкомом ( міськкомами) Профспілки проводяться семінари-навчання з профактивом підприємств, на яких доводиться інформація про новації в законодавстві про працю,  надаються рекомендації щодо їх застосування.  Профспілкові активісти  діляться методами і прийомами  роботи із захисту прав працівників.

Особливої актуальності останнім часом набуває робота комісій підприємств із трудових спорів. Обкомом профспілки був розроблений методичний матеріал з організації роботи комісії, куди включив зразки заяв, посвідчень і т.д. Дуже важливу роль КТС відіграють при погашенні заборгованості із виплати заробітної плати. При накладенні арештів на рахунки підприємств «судовиконавці» , при наявності рішень КТС виплату зарплати здійснюють в першочерговому порядку. Тому,  на протязі багатьох років заборгованості із виплати зарплати в  галузі практично не існує. Мають місце окремі випадки одно  місячної заборгованості, яка швидко ліквідується.

Профспілки галузі проводять постійний моніторинг дотримання роботодавцями основних норм і положень угод, колективних договорів, чинного законодавства про працю, оплату і охорону праці. За результатами моніторингу проводиться аналіз ефективності роботи профкомів підприємств щодо захисту соціально-економічних інтересів членів Профспілки.

Останнім часом практика  частої  зміни керівників підприємств на протязі року,  позначається на ефективності соціального діалогу. В галузі  є випадки, коли керівники підприємства протягом року мінялися 3-4 рази. Не вспівши навіть прочитати колдоговір і галузеву угоду керівника уже звільняли…

 Нові керівники – хороші менеджери ,але часто не дуже чітко знають законодавство про працю.  І тут знання профспілкового активу дозволяють уникнути багатьох проблем.

 Практика  проведення  експертизи проектів колдоговорів набула в галузі значного попиту. Нерідко,  самі керівники підприємств  просять фахівців обкому, міськкомів провести таку експертизу.  Щорічно вона проводиться . Тільки у  2016 р. 111  колдоговорів пройшли відповідну експертизу. Проводилась вона і при укладанні колдоговорів на 2017 р. 

 В  результаті експертизи виявлено та виправлено, більш як   600 різних зауважень. Більша їх частина стосувалась питань зайнятості, оплати праці. Завчасно виявлені зауваження  сприяли їх своєчасному усуненню, покращенню  змістовності, відповідності колдоговорів  вимогам чинного в Україні законодавства. 

Традиційно хідвиконання та організаціяроботи з укладенняколективнихдоговорів та угод систематично розглядалися на Президії , Пленумах обкому Профспілки,засіданнях профспілкових комітетів, зборах, конференціях не менш, як два рази на рік.

Пріоритетнимибулиі залишаються питанняоплати праці.

 Шляхом застосування галузевих коефіцієнтів, доплат, надбавок, заохочувальних виплат, преміювання в колдоговорах підприємств - заробітна плата працівників значно  збільшується в порівнянні з державною гарантією. Це дозволяє  середньогалузеву заробітну плату утримувати  на рівні середньої по регіону.

Завдяки послідовній та системній роботі виборних органів Профспілки щодо реалізації прийнятих норм галузевої та територіальної угод, колективних договорів середньомісячна заробітна плата працівників   житлово-комунального господарства за 2016 рік  зросла на    8,1 % и складала  біля  4500 грн.  Мала тенденцію до зросту заробітна плата  на інших підприємствах , які об’єднує галузева профспілка.

За 1-й квартал 2017 року середня заробітна плата в галузі зросла на 21,9 % і складає 5421 грн. . Значному її підвищенню сприяло те, що профспілки України домоглися підвищення рівня мінімальної зарплати, окремих соціальних стандартів. 

Правова  робота в галузі проводиться системно і послідовно. 

Крім проведення перевірок дотримання законодавства про працю на галузевих підприємствах, фахівці виборних органів Профспілки в 2016р. надали 1742 консультації  з правових питань. Виявили 113 порушень, 88% з яких були усунені роботодавцями.

Складено 37 позовних заяв.  Из двох судових справ в яких приймали участь  правові інспектори праці -2 судових рішення винесено на користь працівників, їм повернено майже 160,0 тис. грн. незаконно невиплачених грошей.

В окремих регіонах, наприклад м.м. Павлоград, Перещепино органи місцевого самоврядування втручалися в формування фонду оплати праці підприємств, забороняючи застосовувати  галузеві коефіцієнти. Тільки після правого захисту фахівців обкому профспілки удалося захистити соціально-економічні права та інтереси працівників 8-ми підприємств, більш як 800 членів профспілки.

Робота щодо забезпечення здорових і безпечних умов праці в галузі знаходиться на постійному профспілковому контролі.

Організована і проводиться  робота по захисту в обкомі профспілки комплексних заходів підприємств по досягненню встановлених нормативів з охорони праці. Фахівцями обкому профспілки розроблені методичні рекомендації щодо проведення 1,2,3 рівнів оперативного контролю за станом охорони праці.

Щокварталу обкомом профспілки спільно з Департаментом житлово-комунального господарства ОДА на базі одного із підприємств галузі проводиться вищий рівень оперативного контролю за станом охорони праці, де ретельно розглядається кожний випадок виробничого травматизму.

Сприяє покращенню стану справ з охорони праці галузевий огляд . Щокварталу близько 40 підприємств виходять переможцями  огляду з питань створення безпечних і належних умов праці. Все це сприяє виконанню зобов’язань колдоговорів і територіальної угоди з питань охорони праці. Зниженню загального рівня травматизму на виробництві.

 Особлива увага в галузі приділяється виконанню зобов’язань з питань оздоровлення працівників галузі та їх дітей.  У 2016 р. було оздоровлено більш як 12,0 тис. працівників галузі і 11,0 т. дітей, з них більш 4000 дітей  в 6-ти галузевих оздоровчих закладах,  4-ри з яких  продовжують знаходитися на балансі обкому профспілки.

Щорічно  за допомогою  Департаменту ЖКГ, господарчих керівників, профспілкового активу   проводиться значна робота з підготовки  дитячих оздоровчих закладів  та інших галузевих соціальних об’єктів до літнього оздоровлення .

Останнім часом дитячі заклади, які знаходяться на балансі обкому профспілки значно преобразилися. Построєні за часів Радянського Союзу , вони всі  вже не відповідали сучасним вимогам . Тому, був проведений  капітальний ремонт в « Комунарці» і « Евріці», частковий - в усіх чотирьох. Проведено перепланування  і ремонт кімнат, дахів, споруд,благоустрій територій ,придбалось нове технологічне та кухонне обладнання.

З метою вдосконалення та різноманітності проведення дитячого дозвілля придбалися настільні ігри, культ, спорт інвентар  та  т. інше.

Діти забезпечуються якісним висококалорійним 6-ти разовим харчуванням, постійно  підвищується комфортність та якість їх оздоровлення.

Практикується оздоровлення та відпочинок за напрямами: танцювальний заклад, з уклоном на вивчення  іноземної мови, комп’ютерної техніки та інші. Все це приваблює дітей  і підвищує попит на наші оздоровниці.

Звичайно всі ці роботи потребували значних капітальних вкладень.

 Проводились вони в основному,  за рахунок відрахувань на культурно –масову, фізкультурну та оздоровчу роботу. На більшій частині підприємств профспілки домоглися  включення  цих відрахувань до  колективних  договорів  підприємств. Середній відсоток відрахувань за останні два роки  в  галузі складає  1- 2 % , в попередні він був значно вищий.

На наш погляд , на соціально-економічний захист працівників сприяють  галузеві огляди. Крім огляду з охорони праці , на кращий колективний договір та організацію роботи з його виконання   в галузі організовані та проводяться такі огляди:

  • За стабільне та якісне забезпечення споживачів житлово-комунальними послугами;
  • Серед працівників провідних професій;
  • Стану роботи з оздоровлення працівників та їх дітей;
  • На кращу профспілкову організацію та деякі інші.

        Переможці нагороджуються  моральними та матеріальними стимулами . Нагороди   вручаються щокварталу.  За підсумками роботи за рік на святкових зборах присвячених Дню працівника житлово –комунального господарства, побутового обслуговування населення.

Крім нагород Федерації профспілок України, Центрального комітету профспілки для переможців огляду в галузі засновані такі винагороди:

Знаки:«За  значний  внесок в оздоровлення працівників галузі та їх   дітей», « Ветеран галузі», « За  значний  внесок в развитоксоціальної сфери», а також спеціальні Дипломи, Подяки ,премії.

Для вирішення проблем підприємств галузі обкомом профспілки  направлялися  листи в різні інстанції.Доводилося захищати право працівників підприємств на гідну оплату в Національній комісії. Зокрема, при затвердженні тарифів Нацкомісія не визнаваларозрахунки з формування  фонду оплати праці підприємств на підставі територіальної угоди і колективних договорів ( в територіальній угоді коефіцієнти співвідношень виці за ті, що передбачені в галузевій угоді) . 

Неодноразово обкомом профспілки  направлялися відповідні листи  до Нацкомісії, де підтримувались законодавчі дії підприємств щодо таких розрахунків. Мають місце непоодинокі випадки, коли права підприємств були захищені.

Через ЦК галузевої профспілки домагались   внесення змін у  № 217 постановуКМУ , щодо відміни спецрозрахунків для підприємств теплового господарства,та про виконання законодавчої норми щодо першочерговості виплати заробітної плати перед іншими розрахунками.

 Голова профспілкового комітету КП «Криворіжтепломережа»  Петренко Ю.Ф.  двічі виступав на Акціях протесту, які проводила Федерація профспілок України в 2016році і тільки в кінці минулого року, був прийнятий відповідний Закон, який частково вирішив питання підприємств теплового господарства.

В лютому 2017 р. при зустрічі Дніпропетровської делегації з Першим віце - прем’єр-міністром України С. Кубівом  обком профспілки в черговий раз піднімав основні галузеві проблеми ,та вносив пропозиції   щодо їх вирішення. На цей лист отримана відповідь  Міністерства соціальної політики України.  Окремі питання взяті до виконання. Але виконання більшості з поставлених питань – це далека перспектива.

Це тільки окремі питання над якими працює і вирішує обласна профспілка.Профспілкою зберігається тенденція щодо конкретного, постійного захисту працівників галузі.

Нажаль в сучасних умовах роботи проблемних питань стає все більше і більше . Ветеранів профспілкового руху міняє молодь. Вони вносять свої новації в профспілкову роботу.  Багато з них позитивні.

 Захист трудових, соціально - економічних прав і інтересів працівників галузі і надалі буде основною задачею Дніпропетровської обласної  профорганізації .